Selecteer een pagina

Face-Fittester

Adembescherming van levensgroot belang!
De branchevereniging voor PBM fabrikanten en leveranciers, VVGW, heeft het initiatief genomen om Face Fit-testen gecontroleerd te introduceren in Nederland. Passende adembescherming is van levensbelang. Daarom is trainen in gebruik en onderhoud van adembeschermende middelen essentieel!

Gekwalificeerde Face-Fittester
Vanuit de VVGW, maar ook vanuit andere brancheverenigingen, is er steeds meer aandacht voor passende, kwalitatieve adembescherming. Het ministerie van SZW heeft wettelijk vastgesteld dat bij medewerkers in de asbest Face-Fittesten moeten worden afgenomen door gekwalificeerde Face-Fittesters.

Examen
De VVGW heeft het lesmateriaal ontworpen. Hierbij is het succesvolle Engelse (HSE-protocol) model gevolgd. Aangevuld met de VVGW opleidingsmodule adembescherming. De opleiding voor Face-Fittester vindt plaats in samenwerking met erkende opleidingsinstituten als Dräger Academy en Opleidingscentrum Westpoort.

De examens worden afgenomen door het Instituut CEC.

Examendata instituut CEC

Bekijk hier de examendata.

Kosten

Examen:
De kosten voor schriftelijk en praktijk examen:  € 790,– ex BTW

Herexamen:

De kosten voor schriftelijk en praktijk herexamen: € 790,– ex BTW
De kosten voor een schriftelijk herexamen:  € 245,– ex BTW
De kosten voor een praktijk herexamen:  € 560,– ex BTW

Informatie examens:

  • Het examen bestaat uit een schriftelijke toets en een praktijk gedeelte waarbij de kandidaat zijn eigen meetapparaat meeneemt. Het examen duurt ½ dag.
  • Hier vindt u de ‘Eindtermen gedrag en praktijk‘ en het ‘Examenreglement‘ voor Face-Fittester examens.
  • Het examen is drie jaar geldig. Legitimatie door middel van een pasje.
  • Registratie van kandidaten vindt plaats via de site.

Er is ook een erkenningsregeling voor bedrijven die op een professionele manier omgaan met Face-Fittesten; hun Face-Fittesters hebben de VVGW opleiding gevolgd. Kijk daarvoor op:  www.safetysign.nl.