Selecteer een pagina

AIA

Het administratiebureau Administratie Instemmingen Antenneconvenant (AIA) en voert in opdracht van de mobiele operators de rol van Teller uit zoals die is beschreven in bijlage 2 van het Antenneconvenant d.d. 1 januari 2021.

Het Antenneconvenant bevat afspraken gemaakt tussen de VNG, Operators en de Rijksoverheid waarin operators in ruil voor een aantal verplichtingen de bevoegdheid krijgen om vergunningvrij antennes te plaatsen op daken tot een hoogte van 5 meter. Een van die verplichtingen is de instemmingsprocedure: ofwel het geven van inspraak aan bewoners bij plaatsing van een antenne op hun dak.

De Teller zorgt ervoor dat bij een instemmingsprocedure de bewoners van een woongebouw met huurders het stemformulier krijgen toegezonden, doet na de afgesproken reactietermijn de telling van de uitgebrachte stemmen en stelt op basis van de telling de uitslag vast en stuurt deze aan de bij de instemming betrokken mobiele operators en de bewoners.

Het bureau AIA is een onafhankelijk ISO gecertificeerd administratiebureau en maakt onderdeel uit van Instituut voor Certificering, Examinering en Competentieregistratie (KvK 32139674).

Zie voor meer informatie https://administratieinstemmingenantenneconvenant.nl/